Projekt Vackert Rättvik

Projekt Vackert Rättvik är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan dåvarande Vägverket, dåvarande Banverket och Rättviks kommun. Syftet var dels att bygga om genomfarten, dels att pröva nya lösningar och samarbetsformer.

Projektet pågick mellan 1994 och 2005. Genomfarten blev vacker och funktionell, och det okonventionella samarbetet ledde till att såväl trafikproblem som planfrågor kunde lösas på ett smidigt sätt.

På den här webbplatsen finns dokumentation kring projektet samlad. Frågor besvaras och studiebesök kan bokas via projektets kontaktpersoner.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com