Viktigt etappmål nåttI slutet av oktober 2003 återinvigdes Långbryggan i hela sin längd. Med den nya plankorsningen över spåren sträcker sig nu Långbryggan i ett obrutet stråk ända in till Torget. Det är en både symboliskt och praktiskt viktig markering av att Rättvik har nära anknytning till Siljan.

Innan Projekt Vackert Rättvik startade utgjorde riksvägen och järnvägen tillsammans en kraftig barriär mellan samhället och sjön. Ett av projektets uttalade mål var därför att återknyta den kontakten. Att rättviksborna ville det rådde inget tvivel om: den olagliga – och livsfarliga – trafiken över spåren fortsatte år efter år, trots stängsel och varningar.

Redan i etapp 2, som avslutades hösten 2000, byggdes gång- och cykelstråket från Torget över riksvägen och fram till stationshuset. Men övergången över järnvägen tog längre tid att lösa.

I etapp 3 blev visionen äntligen verklighet: sedan den 25 oktober 2003 kan rättviksborna åter passera över järnvägen på det rätta stället – utan att riskera livet.


Förutom förlängningen av stråket mot Långbryggan omfattar etapp 3 två nya rondeller, en ny vägport under järnvägen vid Pilgatan, en långtidsparkering vid järnvägen samt uppsnyggning av hela området från Resecentrum och fram till Pilgatan.

Hela etapp 3 beräknas vara avslutad hösten 2004.
» Invigningen en folkfestAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com