Invigningen en folkfest

Invigningen av Långbryggans förlängning in mot Rättviks centrum den 25 oktober 2003 blev en riktig folkfest. Solen strålade och lovorden haglade över alla dem som i nästan tio år arbetat för att återknyta kontakten mellan Siljan och samhället.

Flera hundra personer lyssnade till högtidstalen, såg landshövdingen klippa band på tre olika platser längs den långa gång- och cykelvägen och blev slutligen bjudna på ärtsoppa nere vid stranden.

– Som man är klädd blir man hädd, sade Vägverkets chefsarkitekt Torbjörn Suneson och sammanfattade med det gamla ordspråket varför det är så viktigt hur vägmiljöer och samhällen ser ut.

– En välskött och vacker miljö inger förtroende. En stökig och splittrad miljö signalerar att man inte bryr sig.

Rättviksborna stolta
Rättviks kommunalråd Jonny Jones uttryckte Rättviksbornas stolthet över sin bygd och den nya utformningen av samhällets centrum.

– För oss var det viktigt att vi kunde behålla riksvägen genom samhället och ändå få en bra helhetslösning. Vi lever ju i hög grad på turism, och då vill vi att folk kommer in i vårt centrum. I dag återinviger vi helheten, när vi återigen kan passera ut på Långbryggan på den traditionella vägen, det riktiga sättet, sade han.

Övergången pricken över i
Roland Olsson, Banverkets representant i ledningsgruppen för Projekt Vackert Rättvik, konstaterade att den nya övergången aldrig blivit verklighet utan projektet.

– Järnvägsmässigt fungerade det ju. Det är först när man också sätter in järnvägen i ett sammanhang med det andra som man inser att den här lösningen var nödvändig.
– Det här är pricken över i som vi väntat på i 20 år, sade Roland Olsson innan landshövding Ingrid Dahlberg klippte det tredje och sista bandet, det som satt vid bommarna till den nya järnvägsövergången i Långbryggans förlängning.

Samarbete som förebild
Alla talare prisade det goda samarbetet mellan Vägverket, Banverket och Rättviks kommun. Samarbetet har inneburit att man sluppit dubbel- och trippelarbete, men också att man åstadkommit helhetslösningar som annars inte varit möjliga. Samarbetsprocessen är också en viktig del av själva projektet, som ska tjäna som förebild för liknande arbeten i andra delar av landet.

– Projekt Vackert Rättvik fortsätter: i konkret förvaltning av genomfarten, i fullföljandet av etapp 3 norr om Resecentrum och – inte minst viktigt – i bearbetning och spridning av de erfarenheter och resultat som uppnåtts, deklarerade Vägverkets chefsarkitekt Torbjörn Suneson.
» Bilder från invigningen
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com