Vackert Rättvik
rosas av arkitekter

Projekt Vackert Rättvik var en av fem nominerade finalister till det prestigefyllda Planpriset, som delas ut av föreningen Sveriges Arkitekter.

30 projekt deltog i tävlingen, och för att få vara med i finalen skulle projektet, enligt juryns kriterier, antingen vara ett nydanande och inspirerande exempel eller spegla ett idogt, långsiktigt arbete.

Så här motiverade juryn att Projekt Vackert Rättvik blev en av de fem finalisterna:

”Rättviks kommun, Vägverket och Banverket har under en mångårig process tillsammans arbetat med att utveckla ett centralt område i Rättvik. Det övergripande nya i projektet Vackert Rättvik är den konsekventa satsningen på helhet, samarbete och delat ansvar. Kommunen, Vägverket och Banverket använder normalt olika dokument, och därmed följer ibland också en splittrad miljö. Arbetet med Vackert Rättvik har mynnat ut i gemensamma dokument. Motstridiga krav från boende och trafikanter har därför lotsats in i ett brett gestaltningsarbete. Liknande samarbeten pågår förtjänstfullt också på andra håll i landet, men Vackert Rättvik har ett så målmedvetet gestaltningsarbete och omfattar den totala miljön på ett förebildligt sätt, att det är väl värt att lyftas fram.”

Många delegationer, både från andra delar av Sverige och från övriga Norden, har under årens lopp varit på besök i Rättvik för att studera projektet.

– Intresset för det vi gjort har varit stort hela tiden. Men att bli uppmärksammad i sådana här sammanhang är naturligtvis extra roligt, säger Bobo Hjort, projektledare för Projekt Vackert Rättvik.

Vinnare av Planpriset 2004 blev Lomma kommun för omvandlingen av Lomma hamn. Priset delades ut den 19 november på den så kallade Kaspergalan, i sällskap med det mer kända Kasper Salinpriset som går till bästa byggnadsverk. Bakom båda utmärkelserna står intresseorganisationen Sveriges Arkitekter.


Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com