Stolta pristagare, fr v Tommy Ek, stadsarkitekt Rättviks kommun, Torbjörn Suneson, chefsarkitekt Vägverket, Jonas Berglund, landskapsarkitekt och ansvarig för gestaltningsprogrammet, , Johnny Hedman, landskapsarkitekt Sweco FFNS, Bobo Hjort, projektledare, Håkan Wennerström, chef Vägverket Region Mitt, Roland Olsson, chef Mellersta Banregionen, Banverket.

Designpris till Vackert Rättvik

Projekt Vackert Rättvik får Arkitekturrådets designpris 2005. Priset överlämnades av landshövding Ingrid Dahlberg vid en ceremoni i Residenset i Falun den 12 december.
Det är första gången som designpriset, kallat Scalae Dalecarliae (Dalarnas trappa, på latin) delas ut. Men inte den sista, försäkrade Arkitekturrådets ordförande Lars Ingelström, som också är länsarkitekt i Dalarna.
Motiveringen lyder så här:
”Ett unikt och konsekvent genomfört vägprojekt som format stadsmiljöns helhet och detaljer under en lång process. Tankar och ambitioner har hållits samman och lagt grunden för harmoni, skönhet och lugn i tätorten. Samspelet mellan väg, järnväg och gångstråk övertygar. Bebyggelsen och Siljans strand har integrerats på ett kreativt och skickligt sätt där helhet, funktion, former och detaljer stödjer en gemensam tanke. Vackert Rättvik förstärker bilden av Dalarna som ett län med hög kvalitet i design, form och arkitektur.”

Många pristagare
Det var ett helt gäng stolta pristagare som tog emot utmärkelsen – som sig bör, eftersom Vackert Rättvik i högsta grad är ett samarbetsprojekt.
– Jag vet inte hur många som varit med under de elva år som vi hållit på. Jag försökte räkna men slutade nånstans vid hundra, säger projektledaren Bobo Hjort. Somliga har varit med en kort tid men ändå bidragit med viktiga insatser, några har stått på scenen och andra jobbat i kulisserna – men alla har varit viktiga för slutresultatet.
Johnny Hedman – en gång Vägverkets första landskapsarkitekt, numera anställd på Sweco FFNS, var den som drog igång projektet från Vägverkets huvudkontor. Nu fick han vara med och ta emot pris för slutresultatet:
– Jag vill särskilt tacka de personer som backat upp projektet i kritiska lägen, säger han. Även i stora, tunga organisationer som Vägverket finns det kreativa och modiga människor som vågar fatta beslut i rätt ögonblick – och de har ibland varit avgörande för att det här projektet kunnat genomföras.

Uppskattat av Rättviksborna
Banverkets Roland Olsson, chef för Mellersta banregionen, var med i Rättvik redan innan projektet startade:
– Det har inte varit något rakt spår precis. Men uppskattningen från Rättviksborna har varit väldigt roligt att känna.
Tommy Ek, stadsarkitekt i Rättviks kommun, tillägger:
– Ja, det är inte ofta man får applåder på samrådsmöten. Men folk i Rättvik har verkligen känt att det här projektet gett stora mervärden till orten.
Torbjörn Suneson, Vägverkets chefsarkitekt, poängterade arkitektkompetensens betydelse i stora vägprojekt:
– Det är oerhört viktigt att kunna visualisera, beskriva i bilder, hur man tänker sig att det kan komma att se ut. De metoderna ska vi jobba mer med inom Vägverket, genom att utveckla våra utbildningar och system så att olika kompetenser får mötas. Det är då det blir riktigt bra!

Övriga nominerade
Fyra andra projekt var nominerade till designpriset. De fick nu diplom som utmärkelser:
• Servicebyggnaden vid Ornäsloftet i Borlänge
• Världsarvshuset vid Falu gruva
• Tillbyggnaden till Zornmuseet i Mora
• Vattenparken i Framtidsdalen i Borlänge.


Priset, Scalae Dalecarliae, är i sin fysiska form en trappa i massiv brons. Skupturen är skapad av Jordi Arkö, konstnär, landstingets konstkonsulent och medlem av Arkitekturrådet. Symboliken är tydlig, sade landshövdingen:
– Man kommer inte upp på en gång, utan det är många steg på vägen.
I bakgrunden, till vänster, konstnären Jordi Arkö.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com