Etapp 1

I etapp 1 byggdes den trafikljusreglerade korsningen med Storgatan och Vasagatan om till en rondell. Riksvägen smalnades av och även Vasagatan gjordes smalare. Tallar planterades både i rondellen och vid sidan av vägen.
Mellan parkeringsfickorna på Vasagatan planterades björkar.
Etapp 1 var färdig till sommaren 1999.


Skiss ur gestaltningsprogrammet.

Så blev det:
(Klicka på bilden
så blir den större)


Rondell dämpar
trafikrytmenVasagatan blev
smalare, träd
planterades, över-
gångsställena
är upphöjda
.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com