Vasagatan in mot centrum


Vasagatan smalnades av och fick bredare trottoar. Björkar har planterats mellan parkeringsfickorna. Väl upplysta och upphöjda övergångsställen markerar för bilisterna att fotgängarna har företräde.


Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com