Etapp 2Etapp 2 omfattar området kring Torget och järnvägsstationen samt riksvägen från den första rondellen (i skissens högra kant) till och med följande två korsningar. En oval rondell blev lösningen på ett svårt trafiktekniskt problem. Den innebar också att det blev lättare för trafikanter på riksvägen att komma in på Torget och till affärerna där.

Riksvägen smalnades av, gång- och cykelbanor nybyggdes eller förbättrades, ett gångstråk skapades i Långbryggans förlängning. Parkeringen på Torget rustades upp och ett nytt resecentrum byggdes framför järnvägsstationen. Tallar planterades och hela området gavs en parkliknande utformning.

Ett nytt torg, med fontän och skulptur, skapades mellan Torget och Kommunalhuset. Kommunalhuset kom mer till sin rätt när skymmande vegetation togs bort.
Etapp 2 var i huvudsak färdig hösten 2000.

» Så blev det, exempelAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com