Etapp 2


Oval rondell

Resecentrum vid
järnvägsstationen


Från Resecentrum
mot Torget


Parkeringen
på TorgetGångstråk mot
Långbryggan


Fontän med
dansande kullor


Förlängt gång-
och cykelstråk


Cykelstråk på båda
sidor av riksvägenAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com