Etapp 3Etapp 3 är den mest omfattande. Den gäller området från järnvägsstationen och norrut förbi Pilgatan, dvs riksvägen efter sträckan, järnvägsområdet och hela Strandremsan mot Siljan.

I etapp 3 kunde också den mest efterlängtade delen i Projekt Vackert Rättvik invigas: en gång- och cykelpassage över järnvägen i Långbryggans förlängning. Därmed är stråket från Siljan in till Torget fullbordat. Invigningen förrättades av landshövdingen den 25 oktober 2003.
» Läs mer


Gång- och cykelpassagen över järnvägen i Långbryggans förlängning är mycket uppskattad. Nu går stråket från Siljan ända in i centrum.


Pendlarna har fått en egen långtids-parkering nedanför spåren på sjösidan.

Hela järnvägsområdet har byggts om, med nya plattformar och tak.


Området bakom lokstallarna har snyggats upp.

I etapp 3 har riksvägen norr om stationen smalnats av med stensatt mittremsa. Gång- och cykelstråket löper innanför en gräsklädd remsa, med egen belysning.


Trafiken flyter lugnare med rondeller och smalare vägbana. Planteringarna av olika grässorter och perenner visar sig i sin fulla prakt först nästa år.

Rättviks entré norrifrån, värdig ett samhälle i Siljansbygden.Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com