Hela genomfarten klar

Hösten 2005 blev de sista arbetena i Projekt Vackert Rättvik klara som
planerat. Den avslutande etappen sträckte sig från Karlsvik i söder, över
bron och fram till den första rondellen vid Storgatan. Där togs de första
spadtagen i projektet 1999, och där knöts projektet slutligen ihop.

Området har fått en utformning efter samma principer som resten av sträckan.
Det innebär att riksvägen smalnats av, gång- och cykelvägen förlängts och
sidoområdena snyggats upp. Gång- och cykelvägen går först på centrumsidan av
vägen, från rondellen vid Storgatan och upp på bron. Men på andra sidan bron
över Enån, där en ny rondell byggts vid Karlsvik, leds cykelvägen över på
andra sidan riksvägen, och följer Siljan fram till infarten vid båthamnen.
En allé av lönnar kantar sträckan precis som i norra delen av genomfarten.


I etapp 4 fullföljdes utformningen av Rättviks genomfart även i den södra
delen av genomfarten – från rondellen vid Storgatan, över bron och fram till
Karlsvik i kurvan längst bort.En ny rondell får trafiken att flyta smidigt också vid Karlsvik, söder om
bron över Enån.Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com