Kommunen lånar ut pengar

Rättviks kommun lånar ut pengar till Vägverket för att Projekt Vackert Rättvik ska kunna fullföljas som planerat. Förutom sin egen del på 2,6 miljoner kronor förskotterar kommunen Vägverkets andel i den fjärde och avslutande etappen, 5 miljoner kronor.

– Det var inget svårt beslut, alla politiska partier var eniga. Det är viktigt för oss att få avsluta projektet utan förseningar, säger Rättviks kommunalråd Jonny Jones.
Jonny Jones är mycket nöjd med vad projektet åstadkommit hittills.

– Vi har fått en vacker genomfart, som i ännu högre grad bjuder in människor att stanna till i samhället. Och vi har fått otroligt mycket positiv respons från många håll.

Förskott allt vanligare
Att vägprojekt tidigareläggs och genomförs med hjälp av lån från kommuner har blivit allt vanligare. Upp till 30 procent av statens väginvesteringar får finansieras på det sättet.

– Hela den nationella planen för väginvesteringar stuvades om för att göra plats åt projekt kring Trollhättan. Det lilla som sedan återstår till andra nya projekt har vi beslutat lägga på fysiska åtgärder för att höja trafiksäkerheten, framför allt mitträcken. Sista etappen i Projekt Vackert Rättvik fick i det läget skjutas på framtiden, förklarar Håkan Wennerström, regionchef i Vägverket Region Mitt.

Nu är Håkan Wennerström glad att Rättviks kommun ändå gör det möjligt att fullfölja projektet i tid genom att förskottera de 5 miljoner kronor som är Vägverkets del i etappen.

Hela etapp 4 är kostnadsberäknad till 8,3 miljoner kronor, varav Rättviks kommun står för 2,6 miljoner, Vägverket 5 miljoner och Banverket 700 000 kronor.

Sedan de första åtgärderna 1999 har Vägverket, Banverket och Rättviks kommun tillsammans satsat cirka 50 miljoner kronor på upprustning av området utmed vägen och järnvägen genom centrala Rättvik. Målet är att skapa en trafiksäker, lättorienterad och vacker miljö.Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com