Fakta om projektet

Projekt Vackert Rättvik är ett forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits i samarbete mellan Vägverkets huvudkontor, Vägverket Region Mitt, Rättviks kommun och Banverket Mellersta Regionen. Avsikten har varit att projektet skulle bli en förebild både vad gäller genomfartens utformning och planeringsprocessen.

Målet med förändringarna formuleras i fyra punkter:
• Ett vackert Rättvik – skönhet för invånare och trafikanter
• Ett tydligt Rättvik – identitet som stannar i minnet
• Ett säkert Rättvik – trygghet för fotgängare, cyklister och bilister
• Ett Rättvik vid Siljan – självklara passager mellan centrum och Siljan

FoU-projektet startade 1994 på initiativ från Vägverkets huvudkontor. 1999 sattes spaden i jorden och hösten 2000 var de två första etapperna klara. Etapp 3 avslutades hösten 2004. Etapp 4, och därmed hela Projekt Vackert Rättvik, stod klar hösten 2005.


Projekt Vackert Rättvik omfattar alla fysiska förändringar som planeras och genomförs inom
avgränsningen ovan. I projektet ingår förutom själva riksvägen och järnvägen med sido-
områden hela strandremsan och stora delar av centrum.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com