Skyltar, färg och tillbehör

Intentioner
Antalet skyltar utmed riksvägen ska begränsas till vad som krävs för att besökare och turister enkelt ska finna nödvändig information. Överflödig och störande skyltning ska inte förekomma. Skyltar inom området ska ges en enhetlig utformning som integreras i den omgivande miljön. Detta gäller vägmärken, kommunens skyltar samt kommersiell skyltning.

Utformning
Placering av vägmärken redovisas på ritning. Övrig skyltning ska inte förekomma inom etapp 1 och 2. Informationsplatsen norr om Rättvik flyttas till backkrönet vid Sjurberg.
Program för skyltning på busstorget bestäms sedan utformningen av busstorget fastställts. En analys av skyltning inom resterande område upprättas i samband med att detaljplaner utarbetas.
   Skyltarna ges minimistorlek, och skylthållarna en enhetlig utformning.
Evenemangsskyltning inom området styrs till ett flaggspel utmed riksvägen. På vägbelysningens stolpar fästs hållare som gör det möjligt att enkelt sätta upp och ta ner flaggor som annonserar evenemang och aktiviteter som arrangeras i kommunen.

Färg och tillbehör
Färgsättning inom området ska följa kommunens program, som anger följande riktkulörer: 5040 Y90R, 3060 Y20R, 3050 Y20R och 6020 G50Y.
Belysningsstolpar målas i kulör 5040 Y90R.
Skylthållare målas i kulör 6020 G50Y,
Cykelställ, papperskorgar, bänkar och liknande gatumöbler som placeras ut inom projektets område målas i kulör 6020 G50Y

Fotnot: Kulörerna i kommunens program är en röd, två nyanser av gult och en grön kulör. Kommunen har också upprättat ett eget skyltprogram, som anger råd och riktlinjer för utformning av affärsskyltar och liknande inom tätorten.


Gestaltningsprogrammets
olika delar handlar om:

» Trafikföring
» Vegetation
» Markbehandling
» Belysning
» Skyltar, färg och tillbehörAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com