Kontakt

Bobo Hjort, projektledare för FoU-projektet, tel 08-646 42 70
Johnny Hedman, chefsarkitekt Trafikverket, tel 0771-921 921
Christina Hjorth, Trafikverket, tel 010-123 48 59
Leif Kratz, Rättviks kommun, tel 0248-701 52
Rune Daniels, Rättviks kommun, tel 0248-702 91


Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com