Kontakt

Bobo Hjort, projektledare för FoU-projektet, tel 08-646 42 70
Johan Folkesson, chefsarkitekt Trafikverket, tel 0771-921 921
Christina Hjorth, Trafikverket, tel 010-123 48 59
Jonny Gahnshag, Rättviks kommun, tel 0248-701 64


Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com