Publikationer om
Projekt Vackert Rättvik


Vackert Rättvik, programskrift.
Vägverket 1995:013

Riksväg 70, miljöupprustad genomfart i Rättvik.
Vägutredning. Vägverket februari 1996

Vackert Rättvik (enkätundersökning 1).
Vägverket 1997:82

Riskanalys Vackert Rättvik.
Confortia 1997

Vackert Rättvik – gestaltningsprogram etapp 1 och 2. 1999 (PDF 4.2 MB)

Vackert Rättvik (enkätundersökning 2).
KPMG Consulting 2002

Samrådshandling samordnad planprocess.
Vägverket, Rättviks kommun, Banverket 2002

Vackert Rättvik – gestaltningsprogram etapp 3. 2002

Vackert Rättvik - informationsbroschyr. 2003 (PDF)

Vackert Rättvik – Rapport från ett utvecklingsprojekt (PDF)

Vackert, Rättvik - Dokumentation från avslutande seminarium i Projekt Vackert
Rättvik 14–15 juni 2007 (PDF)


Att smälta samman tätort och trafik. Projekt Vackert Rättvik – fem fristående utvärderingar i sammanfattning. Vägverket 2009:149 (PDF)

Enkät bland rättviksbor om nya genomfarten. Evidens 2009 (PDF)

Vackert Rättvik – ett balanserat trafiksystem. Sweco 2009 (PDF)

Energi och belysning. Ejhed arkitekter, Sweco Energuide 2009 (PDF)

Vackert Rättvik – samordnad process. Att utveckla samarbetsformer vid infrastrukturplanering i stadsmiljö. Sweco 2009 (PDF)

Hur har projektets formgivningskompetens påverkat resultatet? Gillark 2009 (PDF)

… och nu då? Uppföljning av Projekt Vackert Rättvik, referat från seminarium maj 2013 (pdf, 4 sidor)

Vägen, parken, vattnet. Att vårda Vackert Rättvik. Trafikverket, Rättviks kommun 2014 (PDF)Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com