Slutrapport om projektet

Projekt Vackert Rättvik har pågått i mer än tio år. Det inleddes med ett arbetsseminarium i juni 1994, och den sista fysiska etappen slutfördes hösten 2005. Under den tiden har Rättviks centrum och genomfart fått en rejäl ansiktslyftning, ett vackert torg och en återupprättad förbindelse med Långbryggan och Siljan.

Men Vackert Rättvik är mer än så – det är också ett FoU-projekt, vilket betyder att det inom sig innehåller en rad experiment som ska utvärderas. Det handlar om till exempel nya sätt att arbeta med belysning och växtlighet, men också om själva processen som är ett långtgående samarbete mellan Vägverket, Banverket och Rättviks kommun.

Resultatet av utvärderingen ska sedan spridas till omvärlden, så att andra kan lära av både framgångar och misstag.

En viktig del i denna utvärdering är slutrapporten, som författats av projektledaren, arkitekt Bobo Hjort. En tryckt version kan beställas från Vägverket, 781 87 Borlänge. Publikationsnumret är 2007:56.

» Slutrapporten kan också laddas ned här (pdf).


Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com