Utgångsläget

Innan Rättviks genomfart började byggas om gav den ett stökigt och oplanerat intryck. Trots att trafikanterna passerade bara ett hundratal meter från Siljan såg de inte sjön, utan bara bensinmackar, baksidorna av hus och ett myller av skyltar och belysningsstolpar. Inte heller såg de särskilt mycket av Rättviks centrum eftersom det doldes av buskar och annan vegetation.

Riksväg och järnväg skar effektivt av kontakten mellan samhället och Siljan. Den som ville gå från centrum ut på den unika, 628 meter långa, Långbryggan tvingades till en omväg på flera hundra meter, vilket medförde att många ändå tog den olagliga och farliga vägen rakt över spåret. Staketet som skulle sätta stopp för denna genväg var ständigt sönderklippt.

Även i Rättviks centrum fanns mycket att göra för att skapa en trivsammare och trafiksäkrare miljö.

Klicka på en bild så blir den större.Områden vid sidan
av vägen gav ett
skräpigt intryck.


Trafikljus stoppade upp trafiken.

Oplanerade ytor
i centrum.


Farlig genväg
över spåren.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com