Före: Trafikljus och hög fart


När Projekt Vackert Rättvik inleddes fanns trafikljus på fyra ställen i genomfarten. Köer uppstod ofta, speciellt på lördagar under vintersäsong då trafiken till och från fjällen är betydande. Vid grönt ljus höll genomfartstrafiken ofta hög hastighet.Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com