Att vårda det vackra

Vackert blev det, prisbelönt och uppmärksammat inte bara i Sverige utan också internationellt. Men hur ska vi ta hand om anläggningarna, vilken ambition ska vi ha? Mest aktuellt är skötseln av gräsytor, träd och annan växtlighet som ska stärka och utveckla området utifrån projektets grundtankar.

Det var temat för ett halvdagsseminarium i slutet av maj 2013, med deltagare bland annat från Trafikverket, Rättviks kommun och RFAB. Några av deltagarna hade medverkat i projektets tidigaste skeden, andra har ansvar för att förvalta och utveckla området på ett medvetet sätt.

Här finns ett referat från seminariet (pdf, 4 sidor)

Vägledning i skrift

Våren 2014 publicerades Vägen, parken, vattnet - att vårda Vackert Rättvik. Det är en skrift som ska fungera som vägledning i förvaltningen av Vackert Rättvik. Där ges en kort beskrivning av tankarna bakom utformningen och riktlinjer för hur anläggningen kan skötas och utvecklas.
Skriften är producerad av Sweco på uppdrag av Trafikverket och Rättviks kommun. Den finns tillgänglig i tryckt version hos Rättviks kommun och som pdf i avdelningen Publikationer.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com