Varför just Rättvik?

När Vägverkets huvudkontor bestämde sig för att just Rättviks genomfart skulle få stå modell för ett samarbetsprojekt var det flera faktorer som avgjorde:

• Kontrasten mellan de vackra omgivningarna och den stökiga genomfarten var slående. Här fanns alltså stora möjligheter till tydliga förbättringar.

• Liknande problem som i Rättviks genomfart finns i ett stort antal mindre tätorter i Sverige, vilket gör lösningar och erfarenheter värda att sprida.

• Många turister passerar, vilket betyder att ett stort antal personer kommer att uppmärksamma förändringarna.

• Rättvik ligger relativt nära Vägverkets huvudkontor i Borlänge, vilket underlättar när detta fullskaleprojekt ska visas upp för besökare.Infarten söderifrån vid Söderås.


Genomfarten nere i samhället före ombyggnaden.


Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com